13/06/2019 - 23/06/2019

@wbsc   #WBSCMensSoftball  

Hosted by:   CZE

XVI Men's Softball World Championship 2019 - Official Payoff

A組

球隊 2019 排名 2018 排名
JPN 1 3
ARG 2 5
NZL 3 1
CZE 7 7
MEX 8 9
BOT 12 13
CUB 13 24
PHI 20 17

B組

球隊 2019 排名 2018 排名
CAN 4 2
AUS 5 4
USA 6 6
VEN 9 8
RSA 10 12
DEN 11 11
NED 16 19
SGP 17 22

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名