XV Men's Softball World Championship 2017

07/07/2017 - 16/07/2017

@wbsc   #2017MWC  

Section A

球隊 2017 排名 2016 排名
CAN 2 4
ARG 4 3
AUS 5 5
USA 6 6
DOM 10 11
RSA 14 14
IND 16 23
HKG 17 23

Section B

球隊 2017 排名 2016 排名
NZL 1 1
JPN 3 2
CZE 7 8
VEN 8 7
DEN 11 13
BOT 12 19
GBR 13 10
TUR 20 23

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名